CHP'den askerlik süresini kısaltma vaadi

- Bildirgeden: - "Askerlik süresini kısaltacağız. Üniversite öğrencilerinin askerlik hizmetini yaz tatillerinde 3'er aylık dönemlerle tamamlamalarını sağlayacağız" - "Passolig ve e-bilet uygulamalarını kaldıracağız" - "İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni fiziki, mali ve çevresel anlamda yeniden değerlendireceğiz" - "Tüm şehit ailelerine ve gazilere yeşil pasaport vereceğiz. Şehitlerin 18 yaşından büyük olan ve öğrenci olmayan çocuklarının kişi sınırlaması olmaksızın, kamu kurumlarında istihdam edilebilmesini sağlayacağız" - "Silaha erişimi zorlaştıracağız. Silah edinme yaşını 21'e çıkaracak, 2 yılda bir sağlık kontrolü şartı koyacağız" - "Araç kilometre kayıt sistemini geliştirerek, 12 ton kapasiteli araç kullanan taşımacılara litrede ortalama 0,25 kuruş mazot destek primi ödeyeceğiz"

26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:33
CHP'den askerlik süresini kısaltma vaadi

ANKARA (AA) - CHP Seçim Bildirgesi'nde, "Askerlik süresini kısaltacağız. Üniversite öğrencilerinin askerlik hizmetini yaz tatillerinde 3'er aylık dönemlerle tamamlamalarını sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

CHP'nin 230 sayfadan oluşan ve "Millet için geliyoruz" sloganıyla hazırlanan seçim bildirgesi açıklandı.

Bildirgede, cezaevindeki öğrenci mahkumların harçlarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacağı, öğrenci mahkumların infazlarını eğitim görecekleri ildeki cezaevlerinde tamamlayacakları kaydedildi.

Gençlik Garantisi Programı kapsamında gençlere istihdam, ücretli staj, eğitime devam ya da işsizlik desteği seçeneklerinin sunulacağı ifade edilen bildirgede, üniversiteden yeni mezun olmuş, iş arayan yoksul gençlere İŞKUR'a kayıtlı olmaları halinde 750 lira işsizlik desteği verileceği vadedildi.

Bildirgede, genç girişimcilere de 200 bin liraya kadar faizsiz kredi olanağı ve 5 yıllık gelir vergisi muafiyeti getirileceği belirtildi.

- Çocuklara ücretsiz temel sağlık hizmeti

Çocuk Koruma Kanunu'nun BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni temel alarak, yeniden düzenleneceği belirtilen bildirgede, temel sağlık hizmetlerinin, her çocuk için tümüyle ücretsiz yapılacağı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesinin siyasi etkilerden arındırılacağı ve yapısının değiştirileceği vaadinde bulunulan CHP Bildirgesinde, "Üyelerinin bir kısmının Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Barolar Birliği Genel Kurulunca doğrudan seçimle kalan üyelerininse TBMM'de nitelikli çoğunluk ile seçilmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çocuk mahkemelerinin ve yargılama süreçlerinin yeniden yapılandırılacağı, suç tipine bakılmaksızın tüm çocukların yargılanmasının bu mahkemelerce yapılacağı belirtilen bildirgede, Yargıtayda çocuklarla ilgili davaları inceleyecek ayrı bir daire kurulacağı bildirildi. Bildirgede, 18 yaşına geldiğinde yetiştirme yurdundan ayrılmak zorunda kalan kimsesiz çocuklar arasından arzu edenlerin kamuda istihdam edileceği ifade edildi.

Bildirgede, kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak, 50 bin engelliye istihdam sağlanacağı vadedildi.

- Yaşlılık hastaneleri kurulacak

Gelir kriteri nedeniyle kesilen evde bakım aylıklarının yeniden bağlanacağı aktarılan bildirgede, evde bakım hizmeti sunulmasında sadece engelli bireyin gelirinin dikkate alınacağı, evde bakım aylığı alanların sosyal güvenlik kapsamına dahil edileceği kaydedildi.

Yaşlılara sunulan temel sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmasına son verileceği belirtilen bildirgede, önleyici sağlık hizmetleri ile erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu yaşlılık (geriatri) hastaneleri kurulacağı ifade edildi.

- "Tüketici Hakları Üst Kurulu" kurulacak

"Tüketici Hakları Üst Kurulu"nun kurulacağı belirtilen bildirgede, şunlar belirtildi:

"Tüketicilerden alınan kredi dosya masrafları, kart aidatları, elektrik kayıp kaçak ve sayaç okuma bedellerinin iadesini sağlayacağız. Belediyelerin yurttaşlardan asfalt parası alması uygulamasına son vereceğiz. Yurttaşların faturalarına yansıtılan TRT paylarını ve elektronik cihazlarda ek maliyete neden olan TRT bandrolü uygulamasını kaldıracağız."

- Taşımacılara 0,25 kuruş mazot destek primi

Bildirgede, şoförlere verilecek destekler anlamında, araç kilometre kayıt sistemini geliştirerek, 12 ton kapasiteli araç kullanan taşımacılara litrede ortalama 0,25 kuruş mazot destek primi ödeneceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik sigortalarında yüzde 10 SGK, yüzde 5 BSMV kesintilerini kaldırarak, Trafik Sigorta Poliçe fiyatlarında düşüş sağlayacağız. Uluslararası, şehirler arası ve şehir içi nakliye ve yolcu taşımacılığında kullanılan 20 yaş üzeri araçlar için hurda desteği vererek taşıtların yenilenmesini sağlayacağız. Ticari taksiler ve okul taşıtlarının 5 yılda bir yenilenirken ÖTV'den muaf tutulmalarını sağlayacağız."

- TÜSAK kanun tasarısı taslağı iptal edilecek

Sanatsal faaliyetleri desteklemek, sanat kurumlarının özerkliğini ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak amacıyla Sanat Üst Kurulu oluşturulacağı anlatılan bildirgede, sanat alanında yapılacak yasal düzenlemeler şöyle:

"UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi'ni imzalayarak yürürlüğe sokacağız. TÜSAK kanun tasarısı taslağını iptal edecek, sanat kurumlarının özerkliğini ve özgürlüğünü koruyacağız. Sanat ve kültür alanında, siyasi, keyfi yasak ve sansürleri çıkaracağımız bir Sanat Yasası'yla önleyeceğiz. Dağıtım ve yayın ağlarındaki tekelleşmeye son vereceğiz. Eserlerin yayın, yayım ve dağıtımında fırsat eşitliğini sağlayacağız.

Dijital yayıncılığın gelişmesi için bileşenlerin katılımı ile birlikte gereken hukuksal düzenlemeleri tamamlayacağız. Sanatçıların eserlerinden doğan mali haklarının hakkaniyetsiz biçimde tümden devredilebilmesinin önüne geçeceğiz. Kültür Bakanlığını, ayrı bir bakanlık haline getireceğiz. Emlak vergilerinden alınan, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı'nı amacına uygun harcayacağız."

- Spordaki düzenlemeler

CHP Bildirgesinde "Spor" başlığında bu alanda yapılacak düzenlemelere de yer verildi.

"Passolig ve e-bilet uygulamalarını kaldıracağız" değerlendirmesinde bulunulan bildirgede, Sporda Şiddet Yasası'nın demokratik bir yaklaşımla yeniden düzenleyeceği vurgulandı.

Bütün spor emekçilerinin sosyal güvence ve sendikal haklara kavuşabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağı belirtilen bildirgede, Devlet Personel Kanunu içerisinde spor hizmetleri sınıfı oluşturulacağı, ulusal spor hukukunun ise uluslararası spor hukuku ile uyumlu hale getirileceği bildirildi.

- Yollara yeniden planlama ve inceleme sözü

Karayolu yatırımlarının yeniden ÇED kapsamına alınmasının sağlanacağı ve bu yönde yasal düzenlemelerin yapılacağı vaadine yer verilen bildirgede, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin, doğayı ve halk sağlığını tahrip eden unsurlarından arındıracak biçimde yeniden ele alınacağına işaret edildi.

Çanakkale Köprüsü ve otoyol geçişinin bölgenin tarihi dokusuna, doğal varlıklarına zarar vermeyecek biçimde yeniden planlanacağı vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz Sahil Yolu'nun yaratmış olduğu tahribatları en aza indirecek önlemleri hızla hayata geçirecek, denizle bağlantısı kopan yerleşim alanlarının yeniden denize bağlanmalarını sağlayacağız. İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni fiziki, mali ve çevresel anlamda yeniden değerlendireceğiz. Çimento fabrikalarımızın üretim fazlası olan çimentonun değerlendirilmesi için yeni inşa edilecek yollarda çimento betonu kullanılmasına öncelik vereceğiz."

- Askerlik süresine düzenleme

Askerlik süresinin kısaltacağı sözü verilen CHP Bildirgesi'nde, "Üniversite öğrencilerinin askerlik hizmetini yaz tatillerinde 3'er aylık dönemlerle tamamlamalarını sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Askerlikle ilgili düzenlemeler, bildirgede şu şekilde yer aldı:

"Er ve erbaşlara ödenen aylık harçlıkları artıracağız. Bu kapsamda çavuş, onbaşı ve er harçlıklarını sırasıyla 500 lira, 450 lira ve 400 liraya yükselteceğiz. Bu tutarları, her yıl memurlara yapılan zam oranında artıracağız. Er ve erbaşları askerlikte geçirdikleri dönemde sigortalı sayacak, primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağız. Askerlik dönüşü iş bulamayan yurttaşlarımıza altı aya kadar işsizlik maaşı vereceğiz."

Tüm şehit ailelerine ve gazilere yeşil pasaport verileceği aktarılan CHP Bildirgesi'nde, şehitlerin 18 yaşından büyük olan ve öğrenci olmayan çocuklarının kişi sınırlaması olmaksızın, kamu kurumlarında istihdam edilebilmesinin sağlanacağı vurgulandı.

Bildirgede ayrıca, "Gazi ve şehit çocuklarının eğitim hayatlarını burslu olarak sürdürebilmeleri için gerekli desteği sağlayacağız. Tüm gazilerin sağlık güvencelerini, milletvekilleriyle eşit seviyeye getireceğiz. Gazilere ikinci iş hakkı ve 3000 günde emeklilik hakkı vereceğiz. Terörle mücadelede yaralanan tüm TSK mensuplarına gazi statüsü vereceğiz." açıklamasında bulunuldu.

Bildirgede, astsubaylara 3600 ek gösterge hakkı tanınacağı da belirtildi.

Bireysel silahlanmayı kısıtlama ve denetlemeye yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirileceği ifade edilen bildirgede, silaha erişimin zorlaştırılacağı, silah edinme yaşının ise 21'e çıkarılacağına değinildi.

- Ulusal İlaç Politikası

Bildirgenin, "Ulusal İlaç Politikası" başlığında ise eşdeğer ilaç uygulamasından doğan mağduriyetlerin giderileceği bildirildi.

Kanser ilaçları başta olmak üzere, ilaca erişimin önündeki tüm engellerin kaldırılacağı ifade edilen bildirgede, "Yaygın kullanılmayan ilaçları tek elden ithal ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yerli ilaç endüstrisini teşvik edeceğiz. İlaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığı kademeli şekilde azaltacağız." vaadinde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
ChpBildirge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.